فروشگاه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پتاس گرو Potash Grow

potash grow

++ پتاسیم با سرعت جذب و انتقال بسیار سریع در گیاه

++ کمپلکس با کربوکسیلیک اسید

++ دارای میزان مناسبی از اسید های آمینه آزاد

++ محدوده PH خنثی بین ۷ تا ۷/۵

ترکیباتدرصد(وزن به حجم یا w/v)
اکسید پتاسیم (K2O)۳۵
پتاسیم (K)۲۹
اسید آمینه (Free L -AA)۵

پتاس گرو یک کود پتاس مایع با سرعت جذب بسیار بالا در مقایسه با سایر کودهای پتاسیم مخصوص محلول پاشی می باشد، به طوری که پس از محلول پاشی، در کمتر از ۱ ساعت ۸۰٪ از این کود جذب گیاه خواهد شد. در نتیجه امکان برگشویی آن بسیار کاهش می یابد.

اسید های آمینه آزاد موجود در پتاس گرو سبب جذب و انتقال بهتر پتاسیم در بافتهای گیاهی و بهبود متابولیسم گیاه می شود. این اسید های آمینه  همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه به انواع تنش های محیطی و فیزیولوژیکی خواهد شد.

پتاسیم در عمده واکنش های سلولی در گیاه شرکت کرده و به عنوان کاتالیزور عمل می نماید. این عنصر در نقل و انتقال مواد فتوسنتزی، کنترل تبخیر و تعرق گیاه و تنظیم فعالیت های آنزیمی در گیاه موثر است. پتاسیم همچنین در افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها، کم آبی، تنش های محیطی، بهبود کمی و کیفی محصول، افزایش طول عمر گلهای بریده و تشدید توان فتوسنتز گیاه نقش دارد. کمبود آن سبب خشکیدگی حاشیه برگهای پیر، توقف رشد و کاهش چشم گیر محصول خواهد شد.

روش مصرفگیاهان زراعیباغاتگلخانه ها
محلول پاشی۱ تا ۲ لیتر در هکتار۲ تا ۳ در هزار۲ تا ۳ در هزار
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

×