فروشگاه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فروت فول Fruitful

++ اختصاصی برای درشتی، یکنواختی اندازه، رنگ آوری و رسیدگی هم زمان میوه

++ دارای مقادیر بالایی از عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، عناصر کم مصرف، اسید های آمینه آزاد و مواد تنظیم کننده رشد

اسیدهای آمینه خاص و مواد تنظیم کننده رشد موجود در ترکیب فروت فول، سبب هدایت و انتقال بهتر مواد فتوسنتزی و قندها به سمت میوه ها می شوند. این اسیدهای آمینه در فرایند فتوسنتز گیاه و افزایش تولید محصول نقش مهمی دارند و هم زمان انرژی لازم برای جذب و انتقال عناصر در گیاه را فراهم می کنند.

ترکیباتدرصد
(وزن به حجم یا w/v)
نیتروژن کل (N)۶
فسفر قابل استفاده (P2O5)۵
پتاسیم محلول در آب (K2O)۲۵
آهن (Fe-EDTA)۰/۷
روی (Zn-EDTA)۰/۰۶
منگنز (Mn-EDTA)۰/۳
مس (Cu-EDTA)۰/۰۳
بر محلول (B)۰/۰۶
مولیبدن محلول (Mo)۰/۰۳
اسید آمینه آزاد (Free L -AA)۴
محرک های رشدی (Biostimulants)۰/۰۳

فروت فول سبب افزایش میزان قند میوه، رنگ آوری بهتر، افزایش شاخص قند میوه یا بریکس میوه (گرم بر سانتی متر مکعب) و بهبود کیفیت انبارداری میوه می شود.

فروت فول تعداد میوه های کوچک را کاهش داده و سبب یکنواختی اندازه میوه ها می شود. همچنین اسیدی بودن میوه ها یا اسیدیته میوه را کاهش می دهد.

فروت فول در تمام مراحل رشد گیاه به استثنای زمان گلدهی در درختان میوه قابل استفاده است.

روش مصرفگیاهان زراعیباغاتگاخانه ها
محلول پاشی۱ تا ۲ لیتر در هکتار۲ تا ۳ در هزار۲ تا ۳ در هزار
کود آبیاری۲ تا ۳ لیتر در هکتار۴ تا ۶ لیتر در هکتار۰/۵ تا ۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع

قابلیت اختلاط: با ترکیبات حاوی کلسیم، منیزیم و گوگرد ترکیب نگردد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

×