فروشگاه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمیسین

توضیحات

افزایش مقاوت گیاه در مقابل پاتوژنها(به ویژه نماتد ها) و ترمیم علائم خسارت

“نمیسین” چیست؟
NEMICIN ترکیبی سرشار از آمینواسید ها به همراه ترکیب بور است که به صورت مایع در بسته بندی ۱ لیتری به بازار عرضه می شود. این محصول علاوه بر تامین بور مورد نیاز گیاه که عنصری بسیار ضروری در ریشه زایی و استحکام بافت گیاهی می باشد به واسطه داشتن انواع مختلفی از آمینواسیدها مانند اسید گلوتامیک و آرژنین به عنوان یک محرک رویشی عمل می کند و موجب تسریع بازسازی بافت ریشه ی صدمه دیده به وسیله ی عوامل بیماری زا از جمله نماتدهای خسارت زای گیاهی می شود. این محصول دارای نشان سبز اروپا بوده و فاقد هرگونه اثر سمی برای انسان و موجودات غیرهدف می باشد.
مقدار و نحوه مصرف

مقدار ۲-۳ لیتر “نمیسین” در هکتار در ابتدای رشد و انتقال نشاء و نیز هنگام مشاهده خسارت و عوامل خسارت زا مانند نماتد ها در جهت افزایش ریشه زایی و بهبود عوارض و زخم های ایجاد شده در ریشه ها از طریق آب آبیاری توصیه میشود و همچنین جهت استفاده موضعی در باغات مقدار ۰/۵ تا ۰/۶ لیتر در صد لیتر آب حل شده و در سایه انداز درخت مورد استفاده قرار گیرد.

جهت دستیابی به بهترین نتیجه لازم است قبل از استفاده، نسبت به آبیاری زمین اقدام و هنگامیکه رطوبت خاک به ۷۰٪ رسید بلافاصله نسبت به مصرف نمیسین از طریق آبیاری و یا آبیاری تحت فشار اقدام نمود. آبیاری مجدد زمین کمک خواهد کرد تا نمیسین به اطراف ریشه های گیاه منتقل شده و نتایج مطلوب بدست آید. بهترین نتیجه در محلول هایی با PH مابین ۷-۵ بدست می آید و جهت این کار می توان از تنظیم کننده های PH مانند +Tecnophyt ph استفاده نمود. همچنین در خاک هایی با درصد شنی بالا لازم است که ابتدا از اسید هیومیک هایی نظیر HUMIKING و با AGRIHUMIC به همراه آب آبیاری استفاده نمود و پس از کاهش رطوبت خاک از نمیسین به همراه آب آبیاری استفاده نمود. در صورت نیاز می توان به فاصله ۲۰ روز محلول دهی را تکرار نمود.

نکته مهم:

این ترکیب نسبت به نور خورشید حساس می باشد، لذا توصیه مشود در صبح زود و یا در پایان روز مورد استفاده قرار گیرد. این ترکیب به هیچ وجه سمی نبوده و قابلیت نگهداری در انبار های معمولی و در دمای پایین تر از ۵۰ درجه سلسیوس را دارد. حداکثر تاثیرات نمیسین با توجه به شرایط خاک و مراحل رشد گیاه تا حدود ۲۰ روز بعد از استفاده قابل مشاهده است.

موارد مصرف:

این محصول در نقاط مختلف دنیا روی محصولات متنوعی به کار رفته است و اثرات مطلوبی در کاهش خسارت نماتدهای خسارت زا گیاهان مشاهده شده است. در ایران نیز نمیسین روی محصولات مختلفی مانند خیار، گوجه فرنگی و هویج استفاده شده و نتایج بسیار مطلوبی در کنترل نماتدهای انگل این گیاهان مشاهده گردیده است. نمیسین همچنین در باغات مختلف از قبیل پسته، کیوی و مرکبات استفاده شده و به عنوان یک روش موثر همراه با سایر روش های کنترل نماتدهای انگل این گیاهان توصیه میشود.

تأثیر ترکیب نمیسین در کاهش خسارت نماتد مولد گره ریشه روی ریشه پسته

مکان جغرافیایی انجام آزمایش: باغ پسته واقع در چرخاب رضوی بخش زارچ شهرستان صدوق یزد
توضیحات: تاریخ انجام آزمایش ۱۲فروردین ماه ۱۳۹۶
۱-رقم پسته کاشته شده: رقم فندقی
۲-عمر درختان: حدود ۱۲سال
۳-انجام آزمایش: در سه ردیف ۵۰ متری، هر ردیف دارای حدود ۴۰ درخت
۴-روش انجام آبیاری: آبیاری غرقابی
۵-بافت خاک: شنی
۶-آبیاری باغ ۷۲ ساعت قبل از تیمار به صورت غرقابی صورت گرفت و همراه با آب، اسید هیومیک (هیومی کینگ) نیز به مقدار توصیه شده به خاک داده شد.
۷-آزمایش دارای ۳ تیمار بود:
الف) شاهد
ب) استفاده از نمیسین به صورت نیم لیتر در صد لیتر آب
ج) استفاده از نمیسین به صورت یک لیتر در صد لیتر آب
۸-شمارش جمعیت نماتد در ۲۰۰ گرم خاک، قبل از استفاده از ترکیب نمیسین و ۲۰ روز پس از آن (در هر یک از تیمارها)
۹-نمونه خاک برداشته شده از عمق ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتری خاک (به دلیل حداکثر فعالیت نماتدهای مولد گره ریشه در عمق نام برده) به منظور شمارش نماتد در خاک:
الف-عبور خاک از الک درشت به قطر منافذ ۲ تا ۳ میلیمتر
ب-اضافه کردن آب به اندازه سه برابر حجم خاک
پ-عبور سوسپانسیون خاک به ترتیب از الکهای ۴۵ ،۶۰ و ۴۰۰ مش
ت-انتقال سوسپانسیونی که از الک ۴۰۰ مش عبور داده شده به استوانه مدرج تا ذرات سبک در سطح سوسپانسوین شناور شوند
ث-جدا کردن ذرات معلق در سوسپانسون
ج-برداشتن ۳۰۰ تا ۵۰۰ سی سی از خاک ته نشین شده در استوانه مدرج و پس از همگن کردن این بخش، آن را در تیوبهای سانتریفیوژ منتقل میکنیم.
چ-به منظور جدا کردن کامل فاز آب و خاک، نمونههای حاصل را به مدت ۵ دقیقه در سانتریفیوژ با دور ۵۰۰۰ در دقیقه قرار میدهیم

ح-سپس آب روی لولههای سانتریفیوژ را دور ریخته و به جای آب به لولهها، محلول آب شکر به جرم حجمی ۱/۱۸ گرم بر سانتیمتر مکعب اضافه میکنیم.
خ-سپس آنها را داخل تیوبهای سانتریفیوژ ریخته و بر اساس تنظیم وزن تیوبهای مقابل هم، محتویات همگن تیوبها را به مدت یک دقیقه در سانتریفیوژ با دور ۱۰۰۰ در دقیقه قرار میدهیم.
د-سپس محتویات روی تیوبها را در یک الک ۴۰۰ مش خالی میکنیم و همزمان با آب آن را شستشو میدهیم تا شکر آن شسته و خارج شود.
ذ-سپس محتویات خارج شده از الک ۴۰۰ مش را در یک پتریدیش ریخته و زیر بینوکولر نماتدهای موجود را مشاهده و آنها را شمارش میکنیم.

نتایج آزمایش نشان داد در تیمار شاهد (تیماری که ترکیب نمیسین در آن استفاده نشده بود) پس از ۲۰ روز جمعیت نماتدها، ۱۲۰ درصد افزایش یافت. در تیمارهایی که از نمیسین ۰/۵ لیتر در صد لیتر آب (تیمار ب) و یک لیتر در صد لیتر آب (تیمار ج) استفاده شده بود جمعیت نماتدها، پس از ۲۰ روز به میزان ۱۰۰ درصد کاهش یافت (نمودار۱)

nemicin

همچنین مشاهدات نشان داد، پس از ۲۰ روز عالئم خسارت روی ریشه ترمیم یافته است.

بر اساس نتایج حاصل میتوان نتیجه گرفت ترکیب نمیسین با رعایت شرایط صحیح آزمایش، یک ترکیب مؤثر در کاهش خسارت نماتد مولد گره ریشه میباشد.

جهت خرید این محصول کلیک کنید
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

×