فروشگاه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ان آپ

N-UP

ان-آپ/N-UP

معرفی ان آپ

نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می باشد و معمولا بیشترین مقدار را در بافت های گیاهی تشکیل می دهد. اساسا گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق خاک توسط ریشه ها جذب می کنند اما می توان این عنصر را بصورت محلول پاشی از طریق برگ ها نیز در اختیار گیاه قرار داد. نیتروژن به هر شکلی که در گیاه وجود داشته باشد با اسید های معین در گیاه ترکیب شده و اسید های آمینه و نهایتا پروتئین را تولید می نماید. N-UP کود مایع ازت ، بطور کل دارای ۳۰ درصد عنصر نیتروژن بوده و حاوی هر سه فرم نیتراتی، آمونیاکی و اوره مورد نیاز گیاه می باشد. ازت اوره ای در خاک توسط آنزیم اوره آز هیدرولیز شده و به آمونیاک تبدیل می شود.

 

Specification

ازت نیتراتی به سرعت جذب ریشه می شود و ازت آمونیاکی در اثر فعالیت های میکروارگانیسم های موجود در خاک به نیترات تبدیل شده که باعث اسیدی شدن خاک می گردد. بکارگیری این محصول تولید کلروفیل در گیاه را افزایش داده و شادابی و سبزینگی مطلوبی به گیاه می بخشد. بهترین زمان استفاده از محصول اواسط فصل می باشد که به شدت رشد رویشی و قد گیاه را افزایش می دهد. N-UP با رشد شاخ و برگ گیاه و بهبود فرایند فتوسنتز انرژی و غذای بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهد. این محلول دارای pH اسیدی می باشد که در خاک های قلیایی به همراه ۱ درصد اسید آمینه موجود در آن جذب ریز مغذی های موجود در خاک را بالا برده و کیفیت و عملکرد محصول را افزایش می دهد. ++این کود دارای قابلیت استفاده بصورت محلول پاشی و آب آبیاری می باشد.

فواید استفاده از ان-آپ

TK-Z-2-N-UP-8847858
• تسریع در تولید ماده کلروفیل و رنگ سبز گیاهان
• افـزایـش در رشد رویشی و تعداد ساقه ها و برگ ها
• افـزایـش تولید پروتئین و تشکیل دانه و میوه

تجزیه ضمانت شده

N-UP

دستورالعمل مصرف

N-UP
N-UP
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

×